Η οικοτοπία δεν είναι το μέρος του τεχνολογικά χειραγωγημένου φυσικού περιβάλλοντος ούτε ο τόπος των «οικολογικών» τεχνολογικών λύσεων.

Η οικοτοπία είναι ο χώρος ενός άλλου πολιτισμικού υποδείγματος με βάσεις: την περιβαλλοντική συνείδηση, την πολιτική αντίληψη και την δημοκρατία, την αλληλεγγύη και την αυτάρκεια.

Στην οικοτοπία η κοινωνία τείνει προς μια ισορροπία με το φυσικό της περιβάλλον, όχι όμως στο κράτος μιας οικοφασιστικής αυταρχικής διαχείρισης των πραγμάτων από μέρους κάποιων «οικολογικά» σκεπτόμενων τεχνοκρατών.

Στα πλαίσια των διαλέξεων και συνακόλουθα σε σχετικά εργαστήρια, τα παιδιά δημιούργησαν την δική τους πρόταση και λύση σε προπλάσματα (μακέτες) κλίμακας 1:20.

Στόχος αυτής της εργασίας είναι, με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, να βρεθεί η δυνατότητα και τα παιδιά να φτιάξουν ένα πρότυπο χωριό "το Χωριό του Κόσμου" στα πλαίσια ενός κατασκηνωτικού κύκλου και μιας άλλου-τύπου εκπαίδευσης.

 

Υ.Γ. 1

"Γιατί άραγε να θέλομε, να δασκαλεύομε τα παιδιά μας;
(i) για να δομήσουν τη συνείδησή-τους, και
(ii) για να επιζήσουν.

Για τους ίδιους λοιπόν λόγους, στα παιδιά και στους εφήβους προσφέρομε Παιδεία (δηλαδή Καλλιέργεια και Εκπαίδευση) - για τη Συνείδηση και για το Στομάχι, αντίστοιχα.

Ας σημειωθεί από τώρα ότι οφείλουν να ικανοποιούνται αμφότερες ετούτες οι ανάγκες του Είναι συγχρόνως (Αυτοεπιβεβαίωση και Αυτοσυντηρησία).

Να υπενθυμίσουμε όμως τώρα τους όρους κάπως καλύτερα.

«Καλλιέργεια» λέμε την παιδευτική εκείνη διεργασία που στοχεύει στην ανάπτυξη των ακόλουθων σπουδαίων ικανοτήτων:
- Αξιολογική ικανότητα, για να μπορεί ο νέος να συμβιώνει αρμονικά με τους Συνανθρώπους του: Καί για να ηδύνεται εν κοινωνία, καί για να κερδίζει συνεταιριζόμενος.
- Καλλιτεχνική ευαισθησία, προκειμένου να μπορεί να αισθητοποιεί το μέσα χάος-του (μια διεργασία τεράστιας για την ανθρώπινη ολβιότητα σημασίας).

«Εκπαίδευση» λέμε την παιδευτική εκείνη διεργασία η οποία στοχεύει:
- Στην απόκτηση γνώσεων, που θα κάνουν το παιδί-μας ικανό να κατανοήσει τον αντικειμενικό Κόσμο (να τοποθετηθεί μέσα στον Κόσμο, και να συσχετισθεί μαζί του), να αμυνθεί έναντι των κινδύνων, αλλά και να παραγάγει τα αναγκαία για την επιβίωση αγαθά.
- Στην απόκτηση δεξιοτήτων, μέσω των οποίων θα διευκολυνθεί η πραγμάτωση των όποιων στόχων θα θέσει το παιδί-μας στη ζωή του (απ' τις Διαπροσωπικές σχέσεις και την Τέχνη, μέχρι την Επιστημονική γνώση και την Τεχνολογία). "

Θ. Π. Τάσσιος, Τι να δασκαλέψουμε τα παιδιά μας, από το ΒΗΜΑ της 2.9.2007

Υ.Γ. 2

«... τα οικοτοπιανά σχολεία, μοιάζουν εκπληκτικά με φάρμες και ένας οικοτοπιανός δάσκαλος σχολίασε: αυτό οφείλεται στο ότι, στην οικοτοπία, έχουμε μπει στην εποχή της βιολογίας. Η δική σας εκπαίδευση καθορίζεται ακόμα από τη φυσική. Αυτή είναι και η αιτία για την ατμόσφαιρα της φυλακής που κυριαρχεί στα σχολεία σας. Δεν μπορείτε να αφήσετε τα πράγματα να φυτρώσουν.»  

Έρνστ Κάλλενμπαχ, Οικοτοπία, Εναλλακτικές εκδόσεις Κομμούνα