Η πύκνωση των διαδικασιών μέσω της οποίας εξελίχθηκε ο κόσμος όπως σήμερα τον ξέρουμε, βασίστηκε σε δύο μεγάλα επιτεύγματα: την γεωργία και την κτηνοτροφία

Οι παρεμβάσεις του ανθρώπου (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μεταλλάξεις, ορμόνες και αντιβιοτικά) δημιούργησαν ένα νέο περιβάλλον στο οποίο έπρεπε να προσαρμοστεί η τροφική αλυσίδα.

Έχει αποδειχθεί ότι αυτές οι παρεμβάσεις προκαλούν προβλήματα υγείας στον άνθρωπο και ποικίλα προβλήματα στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα.

Στόχος λοιπόν είναι η αυτάρκεια και η αποδέσμευση των παραγώμενων τροφίμων από τα πλαίσια της Αυτοκρατορίας της Αγοράς.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Codex alimentarius

Η «μαφία» των τροφίμων και τα μεταλλαγμένα από το "ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΝΤΙΚΙ” της 03.03.2011

Organic.Edunet: εκπαιδευτικό υλικό για την βιολογική καλλιέργεια

Το Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στην Ελλάδα

 

THE MEATRIX

Βλ. σχετικά: www.themeatrix.com