Όπως χρειαζόμαστε φαγητό να επιζήσουμε, χρειαζόμαστε και τα απαραίτητα υλικά για να φτιάξουμε τον κόσμο μας.

Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε από την αρχαιότητα διάφορα υλικά.

Για να χρησιμοποιήσουμε σήμερα ένα υλικό, πρέπει να εξετάσουμε διάφορες παραμέτρους που επιρρεάζουν το περιβάλλον και τον άνθρωπο, σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής του.

Αυτό γιατί τελικά δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τις κατηγορίες των «πραγμάτων», ένα «πράγμα» καθ' αυτό δεν υπάρχει, υπάρχουν μόνο συστήματα.

Στις σχετικές παρουσιάσεις περιγράφεται η ιστορική εξέλιξη των υλικών, τα υλικά σήμερα και η αξιολόγησή διαφόρων συστημάτων για την χρήση τους, καθώς και μια προτεινόμενη τεχνική λύση για το κέλυφος του ανθρώπου: την αρχιτεκτονική με-τη-γη.

Περισσότερα για την αρχιτεκτονική-με-τη-γη, δείτε στην σχετική ιστοσελίδα

 
Βλ. σχετικά : Η Γη ως Υλικό και Σχέδια για τη Γη