Η Αυτοκρατορία της Αγοράς απαιτεί την δημιουργία- παραγωγή και κατανάλωση αγαθών.

Τα αγαθά που καταναλώνουμε στα πλαίσια της Αγοράς, δεν ικανοποιούν μονοσήμαντα πραγματικές μας ανάγκες, αλλά κατ' επίφαση "ανάγκες" όπως τις έχει-σήμερα διατυπώσει η-κάθε διαφήμιση.

Τα αγαθά, θα κάνουν τον κύκλο τους απορροφώντας πρώτες ύλες και ενέργεια για να γίνουν (τελικά) σκουπίδια.

Η πύκνωση του πολιτισμού στις μεγα-πόλεις που στόχο τους έχουν την παροχή υπηρεσιών και ένα "φανταστικό χρήμα" χωρίς πραγματικό αντίκρισμα στα πλαίσια της Αυτοκρατορίας της Αγοράς, δεν επιτρέπουν την ορθολογική διαχείριση των σκουπιδιών τους.

Αλλά μια άλλη οικονομία είναι εφικτή, αυτή που δεν θα εξαναγκάζει τους ανθρώπους να καταναλώνουν ικανοποιώντας ανάγκες που (στην πραγματικότητα) δεν έχουν, μα που θα βρει μια αειφόρο ισορροπία (μέσω της αξιολόγησης και τον επαναπροσδιορισμό των δράσεών της) με στόχο: τον καλύτερο κόσμο.

 

Υ.Γ. 1

Έχει παρατηρηθεί ότι η κοινωνία αναπτύσσει κριτική αντίληψη επάνω στις τεχνολογικές εφαρμογές (και οικολογική προδιάθεση) όταν ωριμάσει σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να έρχεται αντιμέτωπη ΅ε τα σκουπίδια που παράγει. Αυτό είναι: «σαν να περιμένεις να πάρει φωτιά ένα κτήριο για να μελετήσεις τις νέες διατάξεις ασφαλείας των κτηρίων από πυρκαγιά» Αλλά «είναι ΅άλλον ανήθικο να περιμένεις να πάρει φωτιά ένα κτήριο ώστε να σου δοθούν τα κριτήρια του πως θα μελετήσεις τις νέες διατάξεις ασφαλείας των κτηρίων από πυρκαγιά».

D. Cander Περιβαλλοντική Ψυχολογία  

Υ.Γ. 2

"Πολλά από τα έξοδά σας τα αγνοείτε είτε τα φορτώνετε στις επόμενες γενιές ή στην κοινωνία. Εμείς αντίθετα συνυπολογίζουμε κάθε κόστος. Αλλιώτικά δεν θα μπορούσαμε να ελπίζουμε στην πραγματοποίηση μιας σταθερής ισορροπίας στο εσωτερικό των βιοτικών μας συστημάτων που αποτελεί τον βασικό οικολογικό και πολιτικό στόχο. Αν είχαμε για παράδειγμα συνεχίσει τις "ελεύθερες πρακτικές σας της μόλυνσης των ποταμών θα έπρεπε αργά ή γρήγορα κάποιος άλλον να υπολογίσει (να επωμιστεί) το κόστος που θα προέκυπτε από το θάνατο των ποταμών και των λιμνών. Εμείς το κάνουμε απ' την αρχή οι ίδιοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις σίγουρα δεν είναι απλό να υπολογίσει κανείς αυτό το κόστος. Αλλά αντισταθήκαμε σε θέση να το προσδιορίσουμε αρκετά συγκεκριμένα ώστε να μπορούμε να στηρίξουνε την πολιτική μας σε στέρεες βάσεις."

Έρνστ Κάλλενμπαχ, Οικοτοπία, Εναλλακτικές εκδόσεις Κομμούνα

Σχετικοί σύνδεσμοι

Οικολογική εταιρία ανακύκλωσης

ΑΦΗΣ (οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών)

Ανακύκλωση συσκευών α.ε.

Ευστρατιάδης, Α., και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Τυπικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Δίκτυα Διανομής, 90 σελίδες, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006.

Μαμάης Δ., Ρύπανση υδατικών οικοσυστημάτων, Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Περιβάλλον και ανάπτυξη", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2008